ŠPORTSKO DRUŠTVO   “KUPA“   Pribanjci                           

             Organiziralo je sedmi  puta:   

                  
        D J E Č J U      B I C I K L I J A D U   2015

 

   održano u: SUBOTU  06. 06. 2015.


      U organizaciji Športskog društva Kupa-Pribanjci u subotu popodne (06.06.) održana je tradicionalna 7. Dječja biciklijada. Više od 40-tero djece u pratnji roditelja (oko 80 sudionika) vozilo je dionicu po Mjesnom odboru Prikuplje u općini Bosiljevo, od igrališta u Kasunima-Jančani-Sela Bosiljevska-Pribanjci-Kasuni. Dionica je duga oko 5 kilometara. Djeca sudionici biciklijade bili su u dobi od dvije do 14. godina. Organizator je za sve pripremio okrijepu na stajalištima te palačinke na završetku biciklijade.

 

 

 

 Slike sa biciklijade: