O "ŠPORTSKOM DRUŠTVU KUPA" PRIBANJCI

 

ŠPORTSKO DRUŠTVO “KUPA” PRIBANJCI  osnovano 24.04.2005 godine, djeluje na području Karlovačke županije, sa sjedištem u Pribanjcima u općini Bosiljevo.
             Društvo sudjeluje u raznim športskim natjecanjima, provodi tjelesne aktivnosti radi unapređenja zdravlja i rekreacije, planski i organizirano razvija i unapređuje šport, provodi i potiče zabavne, kulturne, ekološke i turističke aktivnosti.
            Društvo ostvaruje ciljeve i zadaće na način:
  - da sudjeluje u raznim natjecanjima
  - da se uključuje u razne športske manifestacije i priredbe što ih organiziraju  
     udruge, savezi te drugi klubovi 
  - da organizira natjecanja, turnire i športska druženja
  - da se skrbi o namjeni i korištenju športskih objekata, o izgradnji, proširenju
    i održavanju istih
  - da organizira stručna predavanja i seminare i upućuje svoje članove na
     usavršavanje
  - da organizira zabavne, kulturne, ekološke i turističke aktivnosti

 

Centralno mjesto naših aktivnosti je igralište na Kasunima, u sklopu kojeg  smo si uredili i radne prostorije.